دسته بندی

Share

» :: راز ثروت سریع
اگر می خواهی با عقاب ها پرواز کنی، دست از آب بازی با اُردک ها بردار!
اهمیت ارتباطات در موفقیت
مقدمه:
روابط به ما کمک می کند که بدانیم که هستیم و چه خواهیم شد. بیشتر ما موفقیت های خود را مدیون روابط مهم خود هستیم.
خرید و دانلود محصول

1395/04/01
کتاب , ارتباطات , موفقیت , روابط
اهمیت ارتباطات در موفقیت : 16 صفحه |