دسته بندی

Share

» :: جزوه فیزیک الکترونیک
عناوین درس فیزیک الکترونیک
تئوری باندها و فیزیک نیمه هادیها
پیوند pn
ترانزیستور BjT
ترانزیستور FET
پیوند فلز نیمه هادی
خرید و دانلود محصول

1395/04/12
فیزیک , فیزیک الکترونیک , الکترونیک , پیوند , اتم , چگالی
69 صفحه : حاوی نمودار و فرمول | صفح6ت : 69 |