دسته بندی

Share

» :: نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95
بسته نمونه سوالات جدید: ۲۳۴۰ نمونه سوال مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش؛ به شرح زیر:
-۳۰۰ نمونه سوال ادبیات و زبان فارسی همراه با پاسخنامه
-۴۰۰ نمونه سوال کامپیوتر همراه با پاسخنامه
-۴۰۰ نمونه اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی همراه با پاسخنامه
-۲۴۰ نمونه سوال هوش و توانمندی های ذهنی همراه با پاسخنامه
-۴۰۰ نمونه سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
-۳۰۰ نمونه سوال ریاضی وآمار همراه با پاسخنامه
-۳۰۰ نمونه سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه خرید و دانلود محصول

1395/08/07
نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش , نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی , نمونه سوالات تخصصی , ازمون استخدامی
تعداد کلی سوالات : ۲۳۴۰ نمونه سوال مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش | نمونه سوال ادبیات و زبان فارسی : 300 | نمونه سوال کامپیوتر : 400 | نمونه اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی : 400 | نمونه سوال ریاضی وآمار : 300 |