دسته بندی

Share

» :: نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی استخدام آموزش و پرورش

بسته آزمون تخصصی ویژه آزمون سال 96 برای تصدی شغل آموزگار ابتدایی

با توجه به متن آزمون استخدامی آموزش و پرورش آزمون کتبی آموزگار ابتدایی امسال در دو بخش عمومی و تخصصی خواهد بود که بخش دروس تخصصی آزمون شامل اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ، روانشناسی پرورشی ، روانشناسی رشد ، روشها و فنون تدریس ، اندازهگیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی خواهد بود.

+ محتویات نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی : (۱۱۰۰ سوال همراه با جواب)
  1.  بيش از ۲۰۰ نمونه سوال درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی ) 
  2. بيش از ۲۰۰ نمونه سوال درس روانشناسی پرورشی به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی )
  3. بيش از ۱۲۰ نمونه سوال درس روانشناسی رشد به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی )
  4. بيش از ۲۷۰ نمونه سوال درس روشها و فنون تدریس به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی )
  5. بيش از ۴۱۰ نمونه سوال درس اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی به همراه جواب( آموزگار ابتدایی) 

خرید و دانلود محصول

1396/05/11
نمونه سوالات آموزگار ابتدایی , نمونه سوالات آموزش و پرورش , نمونه سوالات تخصصی استخدام آموزش و پرورش , آموزگار , ابتدایی , استخدام , نمونه سوال , آموزش و پرورش , نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش , نمونه سوال آموزگار ابتدايي , نمونه سوال استخدامي آموزگار ابتدايي , نمونه سوال آموزش و پرورش آموزگار ابتدايي , نمونه سوالات استخدام آموزش و پرورش , آزمون استخدامي آموزگار ابتدایی وزارت آموزش و پرورش