دسته بندی

Share

» :: جاناتان مرغ دریایی
جاناتان مرغ دریایی (با سی‌دی)

جاناتان مرغ دریایی

ترجمه از حسن نامدار

چرا دشوارترین کار در جهان این است که پرنده‌ای را متقاعد کنی‌‌، ‌آزاد است‌‌؟ در این کتاب با روایت داستانی بسیار پندآموز از زندگی یک مرغ دریایی به خواننده این نکته را متذکر می‌شود که برای رسیدن به هدف تنها کوشش است که می‌تواند به شما کمک کند.

خرید و دانلود محصول

1396/05/14
جاناتان , مرغ