دسته بندی

Share

» :: فایل صوتی رهایی از کمرویی و استرس
یکی از مشکلات جامعه ما این است که بعضی از افراد دچار کمرویی و استرس و ترس از ظاهر شدن در جامعه و ارتباطات هستند که با برطرف شدن این موضوع بهتر می توانند در عرصه زندگی ظاهر شوند و به موفقیت هایی که بخاطر این معضل براحتی از کنار آنها گذشته اند و به نوعی خود را مقصر می دانند و زندگی برایشان سخت شده است توصیه میکنین این مجموعه را تجربه کنند و هر چه سریعتر به آنچه که آرزویش را می کنند برسند.
خرید و دانلود محصول

1395/10/06
فایل , صوتی , رهایی , از , کمرویی , و