دسته بندی

Share

» :: طرح جامعه مسکن ایران
طرح جامعه مسکن چیست؟
طرح جامعه مسکن سندی است ملسی ، که چشم انداز مسکن در سال های اینده را ترسیم می کند در این چشم انداز به معنای تعقیرات مطلوب، قابل دستیابی، و قابل سنجش در وضعیت مسکن خانوار های ایرانی،در دوره های پنجه سال اینده، تعین مشود. و راهبردها و راهکارها دست یابی به این هدهها مشخص میگردد
طرح جامعه مسکن مسیری را که دولت تا دست یابی به هدفها باید بپیماید روشن می سازد  و مسولیت رسیدن به هدفها بر عهده دولت است اما در این مسیر مردم، بخش خصوصی، مسولین  اجرایی، قضایی و قانون گذار، بایستی همراه و هنگام باشند تا بتوان به هدفها رسید 
خرید و دانلود محصول

1395/10/13
طرح جامعه , مسکن , ایران , طرح جامعه مسکن
نوع تحقیق : پاورپونت | سال انتشار : 1394 | تعدا صفحات : 55 | نام دانشگاه : فردوسی مشهد |