دسته بندی

Share

» :: طرح جامعه مسکن استان تهران
طرح جامعه مسکن چیست؟
طرح جامعه مسکن سندی است ملسی ، که چشم انداز مسکن در سال های اینده را ترسیم می کند در این چشم انداز به معنای تعقیرات مطلوب، قابل دستیابی، و قابل سنجش در وضعیت مسکن خانوار های ایرانی،در دوره های پنجه سال اینده، تعین مشود. و راهبردها و راهکارها دست یابی به این هدهها مشخص میگردد
طرح جامعه مسکن مسیری را که دولت تا دست یابی به هدفها باید بپیماید روشن می سازد  و مسولیت رسیدن به هدفها بر عهده دولت است اما در این مسیر مردم، بخش خصوصی، مسولین  اجرایی، قضایی و قانون گذار، بایستی همراه و هنگام باشند تا بتوان به هدفها رسید 

خرید و دانلود محصول

1395/10/13
طرح جامعه , مسکن , استان تهران , طرح جامعه مسکن
تعدا صفحات : 72 | نوع فایل : پاورپونت | سال انتشار : 1394 | دانشگاه : دانشگاه تهران |
Mk سه شنبه,14 دی 1395 05:47  ir  0+   0- پاسخ

Mammon.alie