دسته بندی

Share

» :: اطلاعات در مورد بازاریابی

هدف کلی::

1-اهداف و فلسفه مدیریت بازاریابی

2-وظایف مدیران بازاریابی در موسسات

مقدمه:

یکی از شاخه های مهم دانش مدیریت، بازاریابی و مدیریت بازار می باشد که وظیفه اصلی آن شناخت و ایجاد تعادل بین نیازهای نا محدود و منابع محدود است.

پیتر دراکر:

مدیریت بازاریابی در برگیرنده همه فعالیت های یک سازمان است. پس ]بازاریابی = مدیریت بازار[


 
مفاهیم اساسی بازاریابی:

1-نیاز:

کمبود و محرومیت که در فرد احساس می شود و

آرامش و تعادل او را جهت ارضا بر هم می زنند.

از مهمترین تئوری های نیاز

 (سلسله مراتب نیاز- آبراهام مازلو، تئوری ERG آلدرفر، دو عاملی هرزبرک و ماری)

2-خواسته:

میزان رضایت و ایجاد مطلوبیت دلخواه انسان می باشد. تنوع طلبی و انتظار دستیابی به امکانات رفاهی و بالا بردن سطح زندگی ناشی از خواسته های انسان است.

تفاوت خواسته با نیاز:

-نیاز ثابت است امّا خواسته متنوع و متغیر و گرایش به سوی کالای جدید دارد.

-خواسته راه های رفع نیاز است.

3-تقاضا

جهت ارضای خواسته متناسب با پولی که پرداخت می کند حداکثر رضایت و مطلوبیت بدست می آید. خواسته موقعی تبدیل به تقاضا می شوند که با قدرت خرید پشتیبانی شوند.

4-کالا

هر چیزی که تولید و قادر باشد نیاز فردی یا جمعی مصرف کننده را برآورده سازد. ویژگی کالا تا مشتری پسند شود (طرح، رنگ، بسته بندی، نام مناسب، تلفظ راحت ...)

-کالایی ایده آل: کالایی که بتواند به ارضای کامل مصرف کننده نائل آید.

5-مبادله

تصمیم گیری در خرید و فروش کالا جهت ارضای نیازها از طریق پول یا ارائه کالا با خدمتی انجام می گیرد.

-روش های بدست آوردن کالا (مبادله)

1-خود تولیدی

2-تکدی گری و کمک خواستی از دیگران

3-زورگیری و دزدی

4-مبادله (بهترین روش)

-شرایط لازم تحقق مبادله

1-وجود حداقل دو طرف

2-مورد نیاز و ارزشمند باشد

3-علاقه مندی

4-آزادی

5-توانایی کافی

((مبادله))

* ارزش آفرینی می کند

* هسته مرکزی بازاریابی است

معامله:

واحد اندازه گیری بازاریابی به شمار می رود یک معامله شامل داد و ستد فایده بین طرفین است.

خرید و دانلود محصول

1396/03/16
بازاریابی , راهکارهای بازاریابی , اموزش بازاریابی , نکاتی در مورد بازاریابی
تعداد صفحه : 30 |