دسته بندی

Share

» :: طرح تو جیهی تولید چای صنعتی

فصل اول : خلاصه طرح

فصل دوم

انواع تو لیدات

فرایندهای تولید

 

مشخصات فنی وبسته بندی تو جیهات علمی و  ویژگیهای فرایند شیمیایی و نکات فنی وعملیاتی

و رسم نمودار تولید

فصل سوم بررسی های مالی واقتصادی شامل اطلاعات مر بوط به سر مایه گذاری سر مایه در گردش هزینه های تولید قیمت تمام شده

صورتهای مالی شاخص های مالی ارزیابی سود وزیان و...

 

مقدمه :خلاصه طرح:

کمک به خود کفایی در زمینه صنعت تولید چای افزایش ارزش افزوده صادرات چای در نتیجه ارز اوری برای کشور افزایش اشتغالزایی

موضوع طرح : تولید چای صنعتی 

 دستگاه صادر کننده مجوز :وزارت صنایع ومعادن جهاد کشاورزی

ظرفیت اسمی تو لیدات 780 تن در سال

نوع تولیدات : چای صنعتی

تعداد شاغلین :22 نفر

مشخصات سر مایه گذاری :

سر مایه کل طرح:2/3899

سر مایه ثابت :3144

سر مایه در گردش :7/601

سر مایه سالیانه :7240

سود ویژه :3/114

دوره بازگشت  :3 سال

نرخ باز دهی : 33%

مقدمه :  اصل درخت چای از چین است ورود وشیوع چای در ایران را نمی توان به طور دقیق معلوم کرد تاسیس اولین باغ چای ایران در 1275هجری شمسی صورت گرفت در سال 1335ایران دارای 81 کار خانهچای سازی بوده است از نظر کشت ومصرف چای به سایر نقاط دنیا برده شده ...

 

خرید و دانلود محصول

1395/10/15
چای , برگ سبز چای , چای خشک