دسته بندی

Share

» :: کار اموزی در شرکت نیرو نرانس سپاهان

كارآموزي :

در شركت نيرو ترانس سپاهان

توليد كننده و تعميرات انواع ترانسفورماتورها

آشنايي كلي با مكان كارآموزي

تاريخچه سازمان

اين سازمان يا بعنوان ديگر شركت از سال 1376 آغاز بكار كرده است. با نام شركت نيرو ترانس سپاهان و هدف از تشكيل اين شركت توليد و تعميرات انواع ترانسفورماتورها است.

اين شركت داراي گواهي نامه فعاليت صنعتي از سازمان صنايع در زمينه ترانسفورماتورهاي فشار قوي دارد. با مديريت يك كارشناس رشته برق در زمنه قدرت.

هم اكنون اين سازمان در اصفهان در حال انجام فعاليت صنعتي است و از انواع دانشجويان رشته هاي برق و جوشكاري كارآموز مي پذيرد.

 

نوع محصولات توليدي خدماتي واحد صنعتي

با توجه به نياز مبرك مملكت و جامعه ما به سوي خودكفايي و صنعت مستقل ملي اين واحد صنعتي با نام شركت نيرو ترانس سپاهان اقدام به توليد و تعمير انواع ترانس هاي كوچك و بزرگ كرده است.

امروزه كمتر مركزي وجود دارد كه يكي از انواع ترانسفورماتورهاي كوچك و بزرگ در آن مورد استفاده قرار نگيرد. گسترش كاربرد اين دستگاه ساده ايجاب مي­كند كه اطلاعات فني و دقيقي در اختيار توليد كنندگان ، دست اندركاران و علاقه مندان گذاشته شود تا بتوانند براي ساختن ترانسفورماتور، مانند هر دستگاه الكتريكي ديگر ابتدا طراحي و محاسبه نمايند، سپس به امر توليد اقدام نمايند.

ساخت ترانسفورماتورها وقتي مي تواند با موفقيت همراه باشد كه دستگاه ساخته شده از كيفيت قابل قبولي برخوردار بوده و هزينه ساخت آن براي عرضه به بازار مناسب باشد. براي اين منظور، سازنده بايد به تمام نكات فني و ظرايف كار واقف باشد و تئوريهاي كاربردي لازم را بداند حتي كساني كه مي­خواهند مشابه سازي كنند. قبلاً بايد اطلاعات كافي در مورد كاري كه انجام مي­دهند بدست آورند.

ايمد است كه به اين ترتيب كمك بيشتري به صنعت نوپاي ترانسفورماتور سازي ايران كه بيشتر جنبه تقليدي داشته، شده باشد.

 

موقعيت كارآموز در واحد صنعتي

                         در مورد ترانسها اطلاعات بدست مي آورد.

موقعيت كارآموز:

                         هم كار مي كند هم كار ياد مي گيرد و كار كشته مي شود.

 

در اين كارخانه كارآموز رسماً در يك قسمت شروع بكار مي كند ولي مي تواند در همه امور و قسمتهاي عملي كمك و كار ياد بگيرد. و اطلاعات بيشتري در مورد ترانس بدست آورد.

امور جاري و امور آينده در دست اقدام

امور جاري بروجن دو عدد ترانس kv 63 به kv 20 كه براي مونتاژ كردن ترانسها و نيز كوله و تصفيه روغن در حال بهره برداري است.

آينده:

تعمير ترانس kvA1250 ، ترانس kvA 200 كاشان، دو عدد ترانس kvA 200 زابل، تعمير ترانسkvA 500 فرودگاه اصفهان تعمير ترانس kvA 800 – مونتاژ كردن 2 عدد ترانس kvA400.

نوع قطعاتي كه جوشكاري يا مورد مصرف هستند

قطعات مورد استفاده بيتر ورق هستند با ورقهاي نمره 2 و 5/1، نبشي 5 و بيشتر مخازن در ترانس جوشكاري مي شوند.

ورق هستله دينا موبلش است، كه ورقه ورقه شده است.

ورق، تانكهايش ورق آهن است.

ورق سفيد و ورق نبشي.

 WPSها

استانداردهاي JDE             آلمان 532/54 .

                                   آلمان 532.IEC 76

استانداردهاي الكتريكي هستند.

 

خرید و دانلود محصول

1395/10/16
ترانس , ترانسفور ماتور , استانداردالکتریکی