دسته بندی

Share

» :: طرح توجيهي توليد شكلات و تافي ظرفيت: 600 تن در سال

طرح توجيهي توليد شكلات و تافي

ظرفيت: 600 تن در سال

تهيه شده در سال 1385

بسمه تعالي

وزارت تعاون

معاونت طرح و برنامه

دفتر امور اقتصادي و تسهيلات بانكي

خلاصه طرح:

موضوع طرح:

دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت صنايع و معادن

ظرفيت اسمي توليدات: 600 تن

نوع توليدات: شكلات و تافي

تعداد شاغلين: 18 نفر

ميليون ريال  سرمايه گذاري كل طرح3375/57

ميليون ريال / سرمايه گذاري ثابت2159/15

ميليون ريال / سرمايه در گردش1316/23

ميليون ريال / درآمد ساليانه9600/00

ميليون ريال / سود ويژه549/13

سال / دوره بازگشت سرمايه3/8

درصد / نرخ بازدهي سرمايه: %3 3

طرح توجيهي توليد شكلات و تافي

مشخصات سرمايه گذاري طرح:

مقدمه :

شكلات كاكائويي و تافي به عنوان ماده غذايي انرژي زا و مصرفي مي باشد كه بيشتر بعنوان تنقلات مصرف مي شود.

شكلات و تافي در شرايط عادي محيط دو ماه ماندگاري دارد. چنانكه بيش از يكسال در انبار بماند خواص و كيفيت خود

را از دست مي دهد. انبار محصول شكلات و تافي بايستي داراي جريان هواي مناسب باشد. انبار شكلات بايد با رطوبت

نسبي 60 % و درجه حرارت 16 تا 18 درجه سانتيگراد باشد. تحت اين شرايط شكلات بمدت 6 ماه با كيفيت خوب باقي

خواهد ماند. به طور كلي شكلات بايد در درجه حرارت خرید و دانلود محصول

1395/10/18
طرح تو جیهی , شکالات , تافی , کاکائو
طرح تو جیهی تولید شکلات و تافی با ظرفیت 600 تن در سال : 15 صفحه |