دسته بندی

Share

» :: داروخانه آوایی
به نام یزدان بخشاینده بخشایشگر

این برنامه با تولید صداهایی می‌تواند بر روی فعالیت مغز و روان شما تاثیر بگذارد
در واقع این برنامه یک «ماده مخدر دیجیتالی» نیست!
چون مواردی که در این برنامه به عنوان دز، معرفی شده چیزی جز یک کار قراردادی و تصادفی نیست!
البته کاری تقریبا علمی انجام شده
ولی بیشتر تاثیر (شاید ۱۰۰ درصد) توسط تلقین شما به خودتان می‌باشد
البته که این برنامه ماده‌ای سمی وارد بدن شما نمی‌کند
البته ممکن هست صداها آزاردهنده باشند که پیشنها می‌کنیم از این نرم‌افزار استفاده نکنید (اگر اعصاب داشتید ایرادی نداره!)
به نظر من این برنامه می‌تواند جایگزین مناسب و بی‌خطری برای سیگار و مواد مخدر باشد.
یا حتی به ترک اعتیاد و مشکلات روحی روانی نیز کمک کند
این برنامه می‌تواند کاربرد علمی و پزشکی داشته باشد
ولی در ایران به این موضوع اهمیت داده نمی‌شود و بیشتر فریب نام «مخدر دیجیتال» و یا دارو یا دوزی مثل الکل و هروئین و غیره رو می‌خورند
در حالی که نوع استفاده و تلقین شما به خودتان هست که باعث می‌شود این برنامه بر شما تاثیر مثبت یا منفی بگذارد.
خرید و دانلود محصول

1395/10/18
دارو , آرام بخش , روان شناسی
تعداد داروها : 500 |