دسته بندی

Share

» :: شمشیر تاریکی
کرو مردی جوان است ک برای بدست آوردن لقب شمشیر تاریکی در راه پر خطری گام میگذارد...

-شما کوروی جوان را از میان مراحل چالش بر انگیز بازی راه نمایی میکنید...

یک بازی عالیه برای طرفداران بازی های شمشیری
خرید و دانلود محصول

1395/10/20
شمشیر تاریکی , تاریکی , شمشیر , شمشیر تاریک , تاریک