دسته بندی

Share

» :: کتاب مکانیک سیالات سنجل - ویرایش سوم (2014)
کتاب مکانیک سیالات سنجل - ویرایش سوم (2014)

نویسندگان: Y. A. Cengel و J. M. Cimbala

زبان کتاب انگلیسی و در 1031 صفحه است.

فایل PDF کتاب با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

فهرست مطالب کتاب:
...............................

1- INTRODUCTION AND BASIC CONCEPTS 
2- PROPERTIES OF FLUIDS 
3- PRESSURE AND FLUID STATICS 
4- FLUID KINEMATICS 
5- BERNOULLI AND ENERGY EQUATIONS 
6- MOMENTUM ANALYSIS OF FLOW SYSTEMS 
7- DIMENSIONAL ANALYSIS AND MODELING 
8- INTERNAL FLOW 
9- DIFFERENTIAL ANALYSIS OF FLUID FLOW 
10- APPROXIMATE SOLUTIONS OF THE NAVIER-STOKES EQUATION 
11- EXTERNAL FLOW: DRAG AND LIFT 
12- COMPRESSIBLE FLOW 
13- OPEN-CHANNEL FLOW 
14- TURBOMACHINERY 
15- INTRODUCTION TO COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS 
(Appendix 1: PROPERTY TABLES AND CHARTS (SI UNITS 
(Appendix 2: PROPERTY TABLES AND CHARTS (EN UNITS 
Glossary 
Nomenclature 
خرید و دانلود محصول

1395/10/21
کتاب مکانیک سیالات سنجل , کتاب مکانیک سیالات سنجل ویرایش سوم , مکانیک سیالات Cengel , مکانیک سیالات Cimbala , مرجع مکانیک سیالات , مکانیک سیالات سنجل 2014 , مکانیک سیالات سنجل 3 , کتاب سنجل