دسته بندی

Share

» :: کتاب معما

کتاب معما شامل بازی های فکری،هوش و معما

حل معما باعث تمرکز فکر و بکار انداختن قوای فکری می گردد بسیاری ازین معماها و تست هوش ها در آزمون های بزرگ استخدامی استفاده می شوند.

تمامی معماها پاسخ دارند.

خرید و دانلود محصول

1396/08/23
معما , هوش , آزمون استخدامی هوش , سرگرمی
تعداد صفحات کتاب : 51 صفحه |