دسته بندی

Share

» :: حل تمرین کتاب مکانیک خاک، مفاهیم و کاربردها پاوری - ویرایش دوم
حل تمرین کتاب مکانیک خاک، مفاهیم و کاربردها پاوری - ویرایش دوم

نویسنده: W. Powrie 

فایل حاضر شامل حل تمارین فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 11 است.

زبان حل تمرین انگلیسی است.

فایل PDF کتاب با بهترین کیفیت و قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.
خرید و دانلود محصول

1395/10/23
حل تمرین کتاب مکانیک خاک مفاهیم و کاربردها پاوری , حل المسائل کتاب مکانیک خاک , حل المسائل کتاب مکانیک خاک مفاهیم و کاربردها پاوری , مکانیک خاک پاوری ویرایش دوم , حل تمرین پاوری , حل تمرین Powrie , مکانیک خاک Powrie